Ambulancia klinickej logopédie pre deti i dospelých – poskytovanie logopedickej starostlivosti zameranej na diagnostiku, terapiu a poradenstvo pre poruchy:
 • artikulácie a fonológie
 • plynulosti (zajakávanie)
 • narušeného vývinu reči
 • zrýchleneho tempa reči (brblavosť)
 • oneskoreného vývinu reči
 • hlasu
 • myofunkčné poruchy
 • porúch reči pri rázštepoch pery a podnebia
 • porúch reči pri ochoreniach mozgu (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, iné neurologické ochorenia postihujúce centrálnu nervovú sústavu)
 • porúch reči pri detskom autizme
 • symptomatických porúch reči (pri postihnutí sluchu, zraku, detskej mozgovej obrne, mentálnej retardácii, ľahkej mozgovej dysfunkcii, …)
 • špecifických porúch učenia (porúch čítanej a písanej reči)
 • kurz “Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina”