Vitajte na našej stránke

V našej ambulancii poskytujeme odbornú logopedickú starostlivosť, ktorá  je zameraná na diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti detí a dospelých.

Cieľom klinickej logopédie je pomoc osobám s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Rozvíjanie reči a odstraňovanie rečových porúch sa spája s výchovou myslenia a osobnosti jedinca. Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka, preto musíme tejto problematike venovať náležitú pozornosť.

Klinická logopedická starostlivosť poskytovaná v našej ambulancii je určená pre široké spektrum osôb s rozmanitými poruchami reči. Na našom pracovisku Vám poskytneme tú správnu terapiu